28 มีนาคม 2562 "แม่ฮ่องสอน" วิกฤติฝุ่นควัน ไฟป่า "599จุด" พังงาแล้งจัด

ที่มา: https://www.thairath.co.th/content/1531205

สำหรับสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทวีความรุนแรงอยู่ในขั้นวิกฤติช่วงเดือนที่ผ่านมา ดาวเทียมระบบเวียร์ตรวจจับความร้อนในพื้นที่ 599 จุด โดยจุดที่เกิดไฟป่ามากที่สุดคือพื้นที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน สูงถึง 166 จุด เจ้าหน้าที่หน่วยควบคุมไฟป่าและหน่วยงานอื่นๆที่ถูกส่งมาช่วยเพื่อรับมือไฟป่าในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทุกหน่วยได้ทำงานอย่างหนักตลอด 24 ชั่วโมง ในการเร่งดับไฟป่าทั้ง กลางวันและกลางคืนอย่างต่อเนื่อง ขณะที่กรมควบคุมมลพิษ รายงานคุณภาพอากาศบริเวณตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน พบปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) มีค่า 209 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) อยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพ

ที่จังหวัดเชียงราย นายอำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยผบ.ร้อย ทพ.3108 เจ้าหน้าที่ป่าไม้ หน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำจัน อบต.ป่าตึง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชุดลาดตระเวนป้องกันดับไฟป่า จำนวนกว่า 400 คน เดินทางไปยังดอยจระเข้ ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน เพื่อเร่งดับไฟป่าที่ลุกไหม้อย่างรุนแรงติดต่อกันมานานกว่า 3 วัน การดับไฟป่าเต็มไปด้วยความยากลำบาก เพราะดอยจระเข้ลักษณะภูมิประเทศสูงชันและมีหุบเหวลึก เจ้าหน้าที่พยายามควบคุมไฟป่าไม่ให้ลุกลามเข้าพื้นที่น้ำตกตาดทอง ตำบลป่าตึง หากไม่สามารถสกัดได้ไฟป่าลุกลามเข้าพื้นที่ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน และตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จะสร้างความเสียหายอย่างหนัก

ผวจ.เชียงใหม่ เปิดเผยว่าสถานการณ์หมอกควันเริ่มคลี่คลายลงมาบ้าง เนื่องจากมีฝนตกในหลายพื้นที่ อย่างไรก็ตามทางจังหวัดได้แก้ไขปัญหาทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน นอกจากนี้มีการทยอยเปิดเซฟตี้โซน 25 อำเภอ เพื่อเป็นสถานที่พำนักชั่วคราวให้กับประชาชนในพื้นที่ประสบปัญหาฝุ่นควัน พร้อมทีมเจ้าหน้าที่ดูแลตลอด 24 ชั่วโมง ขณะที่ผอ.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่าปัญหาหมอกควันในภาคเหนือเกิดจากการเผาป่า ข้อมูลทางดาวเทียมพบว่าพื้นที่เขตป่าสงวน และเขตป่าอนุรักษ์ในจังหวัดเชียงใหม่ ถูกไฟป่าเผาไปแล้ว 170,000 ไร่ เจ้าหน้าที่จับกุมผู้ลักลอบเผาป่าแล้ว 36 คดี มีโทษทั้งจำและปรับ รวมถึงจ่ายค่าเสียหายทางแพ่ง ไร่ละ 1.4 แสนบาท จังหวัดพะเยา ยังคงมีหมอกควันปกคลุมกระจายไปทั่วบริเวณถึงแม้ว่าจะมีฝนตกลงมา ส่วนผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา พบปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) มีค่า 54 มคก./ลบ.ม. อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ผวจ.พะเยา ทำหนังสือขอความร่วมมือทุกหน่วยงานประสานโรงงานอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการ ที่อาจก่อให้เกิดฝุ่นสะสม ขอให้งดดำเนินการไว้ชั่วคราวเพื่อเป็นการลดปัญหาหมอกควัน พร้อมกับขอความร่วมมือประชาชนห้ามเผาอย่างเด็ดขาดช่วงระหว่างวันที่ 15 ก.พ.-15 เม.ย.62 หากพบมีการเผาจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด

อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวถึงสถานการณ์ฝุ่นละอองในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ ว่า ค่าฝุ่นละอองมีแนวโน้มลดลงในหลายพื้นที่ โดยรวมคุณภาพอากาศอยู่ในระดับคุณภาพดีถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพ ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) มีค่าระหว่าง 34- 217 มคก./ลบ.ม. เกินมาตรฐานที่บริเวณตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน สำหรับการดำเนินงานแก้ไขปัญหาหมอกควัน 9 จังหวัดภาคเหนือ ได้ร่วมประชุมกับผู้ว่าราชการจังหวัด จะมีแนวทางการดำเนินงาน 3 มาตรการ ได้แก่ 1. มาตรการระยะแรก เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ 2. มาตรการระยะกลาง ป้องกันและลดการเกิดมลพิษที่ต้นทาง (แหล่งกำเนิด) และ 3. มาตรการระยะยาว การบริหารจัดการมลพิษ รวมถึงการศึกษาวิจัย เพื่อกำหนดแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาในอนาคต

สำหรับสถานการณ์ภัยแล้ง นายอำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา พร้อมด้วยปลัดอำเภอศูนย์ดำรงธรรม อำเภอตะกั่วป่า นำรถบรรทุกน้ำความจุ 12,000 ลิตร ของ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตะกั่วป่า มาแจกจ่ายน้ำให้แก่ประชาชนที่ประสบภัยแล้ง เนื่องจากน้ำประปาไม่ไหลและมีรสชาติเค็ม ที่บ้านน้ำเค็ม หมู่ 2 ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า รวม 1,250 ครัวเรือน จะมีการจ่ายน้ำทุกวันเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ผวจ.พังงา เปิดเผยว่าปัญหาภัยแล้งส่งผลกระทบต่อการผลิตน้ำประปา ขณะเดียวกันท่อน้ำประปาเกิดแตกระหว่างทำถนนและมีน้ำเค็มเข้ามาบางช่วง ขณะนี้อยู่ระหว่างการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน